Bygg i Västerås

Historiskt sett så har det alltid byggts en del i Sverige vilket inte är konstigt då vi har byggmaterial nära i skogen. När det gäller bygg så byggde man förr på ett sätt och i nutid är det andra trender som gäller. Bara här i Västerås pågår i skrivande stund 87 kvalitativa projekt och flera av dem handlar om att förtäta staden med bostadsrätter. Andra är folk som bygger egna hus, och det har det alltid funnits. Vad är det som skiljer nutid från låt oss säga 50 år tillbaka i tiden? Vi börjar 1972, då skapades miljonprogrammen och man såg mer till kvantitet än till kvalitet. I dag är det tvärtom. I dag har branschen förändrats med stormsteg jämfört med tidigare. Idag bygger företag färre hus men bättre hus med mycket högre krav på kvalitet idag både när det gäller material, processen och var de ligger.

Vid en närmare granskning ser vi att det är skillnad mellan byggandet av bostadsmoduler och monteringen av dem, men också flera olika metoder som prefabricering (montering av komponenter i en fabrik innan de installeras), själv- bygg (folk färdigställer sina egna hus) eller konventionellt bygg (hantverkare arbetar utan tillfällig installation av komponenter). En kombination kan till exempel användas när man har prefabricerade grund- och väggpaneler samtidigt som dörrar och väggar tillverkas. Så det är skillnad och utvecklingen går hela tiden framåt. Det som kommer att gälla i framtiden är det här med hållbarhet och miljö. Dem som planerar framtida projekt måste ha ett sattelitperspektiv. Hur ser befolkningen ut om 10-20 år, vad har de för behov och så får man utgå från det. Vi kan aldrig vara säkra på någonting så man får väl se, den som lever, vad framtiden får utvisa. Det var några tankar och reflektioner från mig som jag vill dela med er, alla fina läsare!